[AUKG-494] สูญเสียความไว้วางใจในผู้ชาย แม่เลี้ยงเดี่ยวหลงรักผู้ชายเพศเดียวกัน

Server 0 Server 1
Server #1 Server #2
14,376
[AUKG-494] สูญเสียความไว้วางใจในผู้ชาย แม่เลี้ยงเดี่ยวหลงรักผู้ชายเพศเดียวกัน
เนื้อหา

ภาพยนตร์เกย์เซ็กซ์ของเด็กผู้หญิงสองคน Ayaka Mutou และ Yuri Sasahara แม้ว่า Mutou มีลูกแล้ว แต่การแต่งงานของเธอพังทลายลง เธอสูญเสียศรัทธาในผู้ชาย แต่แรงกระตุ้นของเธอยังคงมา และเธอก็ถูกกระตุ้นให้รักคนที่มีเพศเดียวกัน แบ่งปันความรักความเศร้าโศกและความสุ

หมวดหมู่ ผู้อำนวยการ สตูดิโอ แท็ก