Yuu Shinoda

Yuu Shinoda
Giới thiệu

ชื่ออื่นๆ: Yû SHINODA – 篠田ゆう, Yû-chan – ゆうちゃん, Yuh SHINODA – 篠田ゆう, Yuh-chan – ゆうちゃん, Yuu-chan – ゆうちゃん

แสดงหนังครั้งแรก: 2554

วันเกิด: 21 กรกฎาคม 1991 (อายุ 31 ปี)

สถานที่เกิด: ประเทศญี่ปุ่น

มะเร็ง

กรุ๊ปเลือด โอ

ขนาดรอบอก: E

ขนาด 3 รอบ : 84-58-82 (US 33-23-32)

ความสูง: 155 ซม

No posts were found.